Stavoj

O nás

Spoločnosť STAVOJ, s.r.o. bola v Slovenskej republike založená v roku 2010. História spoločnosti STAVOJ, s.r.o. sa však začala písať omnoho skôr. Od roku 1990 do roku 2008 pán Štefan Janech podnikal ako fyzická osoba v Českej republike, prevažne v Prahe a v blízkom okolí. Podieľal sa na budovaní polyfunkčných objektov a kompletnej stavebnej činnosti vrátane kontaktných zatepľovacích systémov, ktoré v tom období prichádzali na stavebný trh. Počas pôsobenia v Českej republike zrealizoval kontaktné zatepľovacie systémy v objeme cca 120 000 m2.

V roku 2014 vstúpil do spoločnosti STAVOJ, s.r.o. Mgr. Marcel Metes, ktorý má sedemročné skúsenosti s problematikou komplexných obnov bytových domov v Slovenskej republike. Počas svojho pôsobenia v tejto oblasti má za sebou zrealizovaných množstvo úspešných obnov bytových domov, čo je zárukou dôveryhodnosti, skúsenosti, kvalitnej práce a hlavne spokojných zákazníkov.

Spojením dlhoročných skúseností v oblasti zateplenia z Českej republiky a komplexnej obnovy bytových domov v Slovenskej republike vznikol nový STAVOJ, s.r.o. s cieľom poskytovať kompletné služby od prípravy projektu, cez realizáciu až po financovanie komplexnej obnovy bytových domov.

Obnova domov

Špecializácia

Spoločnosť STAVOJ, s. r. o. sa špecializuje na komplexnú obnovu bytových domov, ktorá pozostáva:

➢ Zateplenie obvodového plášťa,
➢ Výmena okien a presklených schodiskových konštrukcií,
➢ Výmena vstupných dverí,
➢ Kompletná obnova podlahových plôch balkónov a lodžií
➢ Kompletná obnova interiérových priestorov bytových domov vrátane zateplenia stropov,
➢ Výmena kovových konštrukcií a výplne zábradlí balkónov a lodžií,
➢ Výmena rozvodov teplej úžitkovej vody, cirkulácie, studenej vody, kanalizácie, plynoinštalácie a ležatých rozvodov.

Okrem realizačných prác spoločnosť STAVOJ, s.r.o. zabezpečuje energetické zhodnotenie budov pred a po vykonaní obnovy, ako aj kompletné poradenstvo v oblasti energetiky, zateplenia a obnovy vrátane vypracovania projektovej dokumentácie a financovania projektov so zdrojov ŠFRB, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako aj komerčných zdrojov.
Spoločnosť STAVOJ, s. r. o. realizuje zatepľovacie práce so systemami BASF PCI MultiTherm, na ktorý ma udelenú licenciu od TSÚS (TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ) číslo licencie: 15/310/LIE a Baumit, na ktorý ma udelenú licenciu od TSÚS (TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ) číslo licencie: 15/311/LIE.
Spoločnosť STAVOJ, s.r.o. poskytuje záručnú dobu na obnovu bytových domov v trvaní 60 mesiacov. Na realizáciu strešných plášťov systémom spádovania Termobetónom TB 300 poskytuje spoločnosť STAVOJ, s.r.o. záruku v trvaní 120 mesiacov.
Spoločnosť STAVOJ, s.r.o. nepožaduje zálohovú platbu, fakturuje sa zrealizovaná a prebratá časť diela.

V rámci bezplatných benefitov, ktoré spoločnosť STAVOJ, s.r.o. poskytuje počas realizácie prác na diele sú:

➢ 1. Kompletný inžiniering spojený s podaním žiadosti na ŠFRB a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
➢ 2. Vyhotovenie energetického certifikátu (energetického štítku) objektu po jeho zateplení.
➢ 3. Farebné vizualizácie prevedené v 3D formáte podľa výberu investora.
➢ 4. Merania termovíznou kamerou pred a po zateplení objektu.
➢ 5. Úhradu zaujatia verejného priestranstva.
➢ 6. Úhradu odberu elektrickej energie a vody.

Certifikáty

ETA - Baumit ProSystem

Prevziať  

ETA - Baumit open

Prevziať  

ETA - Baumit StarSystem EPS

Prevziať  

ETA - Baumit StarSystem MW

Prevziať  

ETA - StarSystem Resolution

Prevziať  

ETA PCI - MultiTherm M

Prevziať  

ETA PCI - MultiTherm MM

Prevziať  

ETA PCI - MultiTherm NEO

Prevziať  

ETA PCI - MultiTherm MP

Prevziať  

Licencia Baumit

Prevziať  

Licencia PCI MultiTherm

Prevziať  

Potvrdenie Baumit o zaškolení pracovníkov

Prevziať  

Certifikát PCI o zaškolení pracovníkov

Prevziať  

Kontakt

Informačná povinnosť prevádzkovateľa
Informačná povinnosť zamestnávateľa